Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Самохвал Сергей Иванович

КонтактСамохвал Сергей Иванович

Высшее учебное заведение, которое закончил, специальность: филологический факультет БГУ, специальность "Славянская филология".

Отрасль литературоведения, в которой работает и может выступать в качестве эксперта: история болгарской литературы.

Профиль в Академии Google

Самахвал, С. Да пытання аб нацыянальна-культурных канатацыях лексем дом, хата ў моўнай карціне свету беларусаў / С. Самахвал. // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 7. / рэдкал.: А.Я. Міхневіч, З. І. Бадзевіч [і інш.] – Мінск: РІВШ, 2008. — С. 97 – 101.

Самахвал, С. Ежа як культурна-нацыянальны аспект жыцця (на матэрыяле парэміялагічных дадзеных беларускай мовы) / С. Самахвал // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы міжнар. навук.- практ. канф., 21-22 крас. 2011 г., г. Мінск: у 2 ч. / рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2011. – Ч. 2. – С. 114 – 116.

Самахвал, С. Нацыянальна-культурны аспект камунікацыі (на прыкладзе эпісталярных тэкстаў І. Вазава і Я. Коласа) / С. Самахвал //Мова і літаратура ў XXI cтагоддзі: актуальныя аспекты даследавання: матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі маладых вучоных, 26 сакавіка 2010 г., г. Мінск /рэдкал.: П.І. Навойчык [ і інш.] — Мінск: БДУ, 2010. — С. 333 – 338.

Самахвал, С. Рэцэпцыя творчасці Я. Коласа ў Балгарыі / С. Самахвал // Мова-літаратура-культура: матэрыялы VIIміжнар. навук. канф., прысвечанай 130-годдзю з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа,  27-28 верасня 2012 г., г. Мінск. / рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2012. –– С. 507 – 510.

 
Самахвал, С. Рэцэпцыя творчасці Я. Купалы ў Балгарыі / С. Самахвал // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірылы Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі:матэрыялы XI міжнар. навук. канф., 24-26 кастрычніка 2013 г., Г. Мінск. /  рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2013.
)
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.