Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Хмельницкий Николай Николаевич

Хмельницкий Николай Николаевич

Высшее учебное заведение, которое закончил, специальность: Белорусский государственный университет; филолог, преподаватель белорусского и русского языков и литератур.

Отрасль литературоведения, в которой работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: славянское литературоведение, литература народов зарубежных стран.

Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: "Адам Плуг - пісьменнік беларуска-польскага літаратурнага сумежжа", 1998 г., научный руководитель - д.ф.н., профессор Шабловская И.В.

Хмяльніцкі, М. М. Польская драматургія ХХ стагоддзя. Дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта па спецыяльнасці 1-21 05 04 “Славянская філалагія” / М.М.Хмяльніцкі. – Мн.: БДУ, 2008. – 78 с.

Хмяльніцкі, М. М (у сааўтарстве). Фальклор і літаратура. Феномен беларуска-польска-ўкраінскага культурнага сумежжа. Дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта па спецыяльнасці 1-21 05 04 “Славянская філалагія” / М.М.Хмяльніцкі і інш. – Мн.: Кнігазбор, 2011. – 183 с.

Хмяльніцкі, М. М (у сааўтарстве). Нарысы суседазнаўства. Польшча і Ўкраіна вачыма беларусаў. Дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта па спецыяльнасці 1-21 05 04 “Славянская філалагія” / М.М.Хмяльніцкі і інш. – Мн.: Кнігазбор, 2012. – 254 с.

Хмяльніцкі, М. М (у сааўтарстве). Гісторыя ўкраінскай літаратуры. Украінска-беларуска-польскій літаратурныя дыялогі. У дзвюх частках: Ч. І. Міжкультурныя камунікацыі. Ад старажытнасці да ХХ ст. Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па філалагічных спецыяльнасцях / М.М.Хмяльніцкі і інш. – Мн.: БДУ, 2012. – 230 с.

Хмяльніцкі, М. М (у сааўтарстве). Гісторыя ўкраінскай літаратуры. Украінска-беларуска-польскій літаратурныя дыялогі. У дзвюх частках: Ч. ІІ. Міжкультурныя камунікацыі ХХ-ХХI стст. Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па філалагічных спецыяльнасцях / М.М.Хмяльніцкі і інш. – Мн.: БДУ, 2014. – 271 с. 

Хмяльніцкі, М. М (у сааўтарстве). Наш і не наш Пясецкі. Зоркі Радзімы пісьменніка пад колам яго жыццёвых і творчых калізій / М.М.Хмяльніцкі і інш. – Мн.: Кнігазбор, 2014. – 211 с.

Хмяльніцкі, М. Беларускі дыскурс у польскай літаратуры ХХ ст.: манаграфія / М. Хмяльніцкі. – Мінск: БДУ, 2016. – 198с.

Хмяльніцкі, М.М. “Усё ж застанецца мая вам фатальная сіла…” (Старонкі жыцця і творчасці Юльюша Славацкага) / М.М. Хмяльніцкі // Роднае слова. – 2009. – № 3. – С.  20-23.

Хмяльніцкі, М.М. Асоба і творчасць Юльюша Славацкага ў беларускай культурнай прасторы / М.М. Хмяльніцкі // Роднае слова. – 2009. – № 9. – С.  21-24.

Хмяльніцкі, М.М. Канцэпцыя героя і рэчаіснасці ў рамане Т.Новака “Прарок” (1977) / М.М.Хмяльніцкі / Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. –  2009. – №3. – С. 31-35.

Хмяльніцкі, М.М. Gloria victis/ Паўстанне 1863-1864 гг. у жыцці і творчасці Элізы Ажэшкі / М.М. Хмяльніцкі // Роднае слова. – 2010. – № 5. – С.  27-30.

Хмяльніцкі, М.М. Прыярытэтны накірунак літаратуразнаўчых даследаванняў / М.М. Хмяльніцкі // Роднае слова. – 2010. – № 10. – С. 30.

Хмяльніцкі, М.М. Феномен беларуска-польскага літаратурнага сумежжа ХІХ-ХХ стст. / М.М.Хмяльніцкі / Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. –  2011. – №1. – С. 10-13.

Хмяльніцкі, М.М. Духоўны патэнцыял літаратуры беларуска-польскага сумежжа / М.М.Хмяльніцкі / Весці. Беларус. дзярж. пед. ун-та. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. –  2011. – №4. – С. 64-69.

Хмяльніцкі, М.М. Беларускія вобразы і матывы ў польскай паэзіі ХХ стагоддзя / М.М.Хмяльніцкі / Вестник МГЛУ. Сер. 1, Філалогія. –  2012. – №3 (58). – С. 123-130.

Хмяльніцкі, М. Беларускі дыскурс у польскай літаратуры 20-30-х гг. ХХ ст.: сучасная рэцэпцыя праблемы / М. Хмяльніцкі // Украінська полоністика. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2015. – Выпуск 11. – С.  44-53.

Хмяльніцкі, М. Сацыякультурны феномен беларуска-польска-ўкраінскага літаратурнага сумежжа / М. Хмяльніцкі // Волинь-Житомирщина. – Житомир, 2015. – Выпуск 27. – С.  391-398.

Хмельницкий, Н. Филологическое образование в парадигме культурной дипломатии Китая и Беларуси  / Н.Н. Хмельницкий // Один пояс – один путь. Материалы научной конференции (Далянь, 21-23 октября 2015 года).. – Далянь: ДУТ, 2015.  – С. 141 – 144.

)
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.